Vă rugăm să consultaţi şi “Declaraţia de confidenţialitate – Politica de confidenţialitate”, care vine în completarea acestei note

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. DENI-DAMA-DAR S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizare de bunuri şi servicii (operaţiuni de transfer şi remitere de bani, încasări facturi sau rate, comercializare diferite produse sau servicii proprii sau pentru terţi); reclamă, marketing şi publicitate pentru serviciile şi/sau produsele oferite de noi; statistica; colectare debite/recuperare creanţe; servicii de comunicaţii electronice; achiziţii de produse/servicii.

Pentru a opta pentru a nu se prelucra sau a nu se efectua anumite tipuri de prelucrări ale datelor dumneavoastră decât pentru scopul derulării şi dezvoltării transferului de bani WESTACO EXPRESS faceţi menţiunea “a nu se folosi datele mele” pe faţa formularului, la rubrica „Observaţii şi/sau opoziţii”. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor respective conform procedurilor şi derulării acestora în condiţii de siguranţă. Refuzul dvs. ne pune în imposibiltatea să vă oferim serviciile/produsele respective, acestea nemaiputând sa fie oferite in absenţa datelor de identificare necesare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către noi pentru derularea, dezvoltarea şi promovarea serviciilor sau produselor respective sau a unor servicii sau produse noi şi pot fi comunicate si partenerilor noştri: companii in numele cărora sau în colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, alte servicii; parteneri prin intermediul sau împreună cu care se ofera serviciile/produsele respective.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa indicata mai jos. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_____________________________________________________________

Observaţie: * orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.